Obecne czasy powodują , że założenie własnej prace nie jest etapem , który wymaga od nas różnych wizyt w placówkach państwowych i poświęcania wolnych chwil na mozolne załatwiania. Aktualnie nie jest w tym obszarze zbędnej fatygi ze strony przyszłego przedsiębiorcy. Tym, czego nam tylko trzeba to dostęp do internetu. Jeśli to mamy przed sobą komputer , wpływamy na dobrą stronę, gdzie zapełniamy wniosek Centralnej Ewidencji i Wiedzy o Działalności Gospodarczej, a na koniec zatwierdzamy go przy pomocy naszego certyfikowanego podpisu elektronicznego. Kolejny krok to wysłanie pliku drogą elektroniczną pod jeden wskazany adres, skąd zostanie już odesłany do Głównego Urzędu Statystycznego, ZUS albo KRUS i urzędu skarbowego. Kiedy nie ma się e-podpisu, zostaje potrzeba pójścia do urzędu gminy, by tam osobiście podpisać złożony formularz. W czasie , gdy wniosek zostanie zweryfikowany, nastąpi wpis do ewidencji. Chcąc uzyskać wiedzę obszerną , jak założyć firmę, na sporą ilość informacji trafimy w sieci. Istnieje wiele pomocnych źródeł w tym przedmiocie , a to z pewnością nie będziemy mieć z tym żadnego problemu. Poza tym, to tylko kilka kroków, a po ich wykonaniu staniemy się przedsiębiorcami.