W jakiejś firmie czy jest ona większych czy mniejszych rozmiarów, niezwykle ważną rolę odgrywa osoba odpowiedzialna za zarządzanie. Wiadomym jest , że to na jej barkach spoczywa odpowiedzialność z podstawowe decyzje w podmiocie, a więc każdy wybór musi być tu bardzo dokładnie przemyślany. Jeżeli więc osoba taka ma stwierdzić , które z oprogramowań będzie najwłaściwsze dla przedsiębiorstwa, nie starczy zapoznać się z opisami każdej pozycji, ale zbadać je od dosłownie każdej strony. Dopiero po takiej analizie, możliwe jest dobre wytypowanie opcji. Przydatne składa się , jeżeli można przetestować różne programy i upewnić się, jaki z nich stanowi najbardziej przystający do środowiska podmiotu. W przypadku , gdy będą nimi narzędzia atlassian, wtedy bezwzględnie crowd sklep powinien zaoferować. Jest to narzędzie, jakie pomaga w administrowaniu aplikacjami, a jeszcze w zarządzaniu kontami i uprawnieniami użytkowników. Dla managera działu czy nawet całej firmy stoi się a to niezbędne do kontrolowania pracy na jednych stanowiskach. Przy jednym logowaniu można zyskać dostęp do wielu aplikacji, a więc bez dwóch zdań upraszcza i skraca różne czynności. Ponadto więc, że ludzie powinni być wyposażeni w profesjonalne narzędzia, także i managerowi nie może ich brakować .