Zasady kreowania oficjalnych pism powinien znać każdy pracownik, zajmujący się kwestiami biurowymi w przedsiębiorstwie. Wiadomo, że działając przy sprawach administracyjnych, nieraz zajmuje się do czynienia z przygotowaniem odpowiedzi do urzędów państwowych, firm proponujących współpracę lub też obecnych wspólników. Nie bez znaczenia są też relacje z mediami czy oferentami różnych usług. Rzecz jasna, zależy to wszystko z tego, w jakim rodzaju działalności się mieścimy , a także której z branż to dotyczy. W każdym z obszarów, specyfika pracy biurowej i sporządzanych tam pism że być diametralnie inna. Bez względu jednak na to, która ona jest, najczęściej , bardzo przydatne okażą się wzory dokumentów, które publikowane są w serwisach prawniczych. Można tam znaleźć przeróżne formularze, wnioski czy oświadczenia, pomocne przy załatwianiu konkretnych spraw. Jak wiadomo, niektóre pisma mają ściśle określone formy, jakich trzeba się trzymać. W głównej mierze są to listy do urzędów i sądów. Niemniej, stosowne zwroty i części składowe dotyczą każdych oficjalnych podań, które do kogoś ślemy . Trzeba wiedzieć , że pismo, jakie przekazujemy jest w pewnym sensie wizytówką naszą i swej firmy. Nie wolno więc pozwolić sobie na coś, co ukaże nas w złym świetle.