Gdy chodzi o pracę, ludzie mają rozmaite preferencje. Ktoś woli działać sam, ktoś inny w zespole, a ktoś jeszcze kolejny , musi być zawsze kogoś nad sobą. Wiadomo, że każdy typ stanowiska ma swoje jasne cechy i spore znaczenie ma tu to, w której roli pracowniczej czujemy się najlepiej. W większych korporacjach, choć nie tylko, mimo podziału na poszczególne sektory, zawsze musi występować między nimi stosowna współpraca. Nie są to przecież osobne części, które działają na nasz rachunek, ale fragmenty jednego ciała, którym jest firma. Jednocześnie, czymś z pewnością wskazanym są na przykład właściwe stosunki między działem reklamowym, a księgowym . Wszystko, w każdy sposób się wiąże i choć dzielą je odrębne cele, to i tak podstawowym założeniem jest wykonanie danego projektu na rzecz przedsiębiorstwa . Nie bez znaczenia w takich sytuacjach jest dobrzy system, dzięki któremu osobne działy mogą bez trudności się ze sobą komunikować. Pośród oferty marki atlassian można odnaleźć rozliczne narzędzia, upraszczające wszelkie czynności, a zatem nie są to tylko te, służące do porozumiewania się w firmie. Dzięki nim zatem, następuje szybki przepływ informacji, zestawień , a i innych materiałów niezbędnych określonej grupie do zrealizowania projektu.